Word vriend en doneer met een jaarlijkse donatie

Fijn dat u het Oranje Comite Vreeland wilt steunen met een jaarlijkse donatie voor Koningsdag!

Straatnaam + huisnummer + postcode + plaats
Met deze machtiging geeft u toestemming aan de Stichting Oranje Comite Vreeland, incassant ID: NL11ZZZ411785590000 voor het sturen van doorlopende incasso opdrachten naar uw bank om uw bijdrage van uw rekening af te schrijven. Als u het niets eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag naar de voorwaarden. Als u uw machtiging wilt opzeggen is een mail naar: info@oranjecomitevreeland.nl voldoende.