Doorlopende incasso

 
 
 
 
 
€ 10
€ 15
€ 20
€ 25
€ 30
€ 40
€ 50
 
 
 
 

Met deze machtiging geeft u toestemming aan de Stichting Oranje Comite Vreeland, incassant ID: NL11ZZZ411785590000 voor het sturen van doorlopende incasso opdrachten naar uw bank om uw bijdrage van uw rekening af te schrijven. Als u het niets eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag naar de voorwaarden. Als u uw machtiging wilt opzeggen is een mail naar: info@oranjecomitevreeland.nl voldoende.